Wedstrijd Reglement 2024

Algemeen:
1.Duur van de individuele dag wedstrijden: 4 uur.
Vissen van 12.30u tot 17.30u, inclusief 1 uur pauze.
Duur van de avondwedstrijden: 3 uur.
vissen van 18.00u tot 21.00u, zonder pauze.
2.Inschrijven voor dagwedstrijden in het lokaal tot 11.00u eventuele uitzonderingen zult u op de kalender terugvinden.
Prijsuitreiking in de kantine, tenzij anders aangegeven.
Aanvragen om eventuele afwijkingen aan het reglement moeten gebeuren bij inschrijving (bv. Gehandicapten, jeugd,...)
Laattijdige inschrijvingen kunnen geweigerd worden.
Inschrijven kan ook telefonisch:
Lokaal: TEL.03/294.90.88
Paul Wouters: TEL.03/663.18.08 GSM.0473.296.773
OPGELET: inschrijven = betalen
3.Inschrijven voor avondwedstrijden in de kantine aan de vijver tot 17.00u. Prijsuitreiking in de kantine.
Aanvragen om eventuele afwijkingen aan het reglement moeten gebeuren bij inschrijving (bv. Gehandicapten, jeugd,...)
Laattijdige inschrijvingen kunnen geweigerd worden.
Inschrijven kan ook telefonisch:
Ben Leemans: GSM 0478.477.465
Steven Leemans: GSM 0478.955.091
OPGELET: inschrijven = betalen
4.De visplaatsen worden aangeduid door lottrekking onmiddelijk na het sluiten van de inschrijving. Het tossen voor het plaatsen van nummer 1 gebeurd aan de visput. Na toewijzing van zijn visplaats mag de deelnemer zich ter plaatse begeven en zich voorbereiden op de wedstrijd.
Controle op het voer en aas zullen 30 minuten voor begin van de wedstrijd uitgevoerd worden, dus alles wat u gebruikt moet dan op uw plaats aanwezig zijn.
Bij extreme weersomstandigeheden kan de wedstrijdleider beslissen om de wedstrijd te onderbreken of te beeindigen.
5.De uitslag wordt berekend als volgt: 1 punt per gram, bij gelijk gewicht is hij met het laagste plaatsnummer voor de ander(en).
6.Individuele wedstrijden worden gevist in 2 sectoren (voor en achterste helft van de vijver), die voor het eindklassement in elkaar geschoven worden.
7.De deelnemers mogen zich niet laten helpen gedurende de wedstrijd (uitgezonderd koppelwedstrijden). Aan de jeugdvissers (t.e.m 16 jaar) mag bijstand verleend worden in alle wedstrijden. Aan dames mag, mits toestemming medevissers, hulp geboden worden bij het scheppen van een grote karper.
8.Wanneer een vader / moeder naast zijn / haar zoon / dochter wilt zitten, krijgt deze de dichtst bijzijnde plaats naast de jeugdvisser.
9.Men moet minstens een halve wedstrijd meevissen om een geldige wedstrijd te kunnen vissen en in aanmerking te kunnen komen voor punten.
10.Het kampioenschap gaat over zeven proeven. Om voor het eindklassement in aanmerking te komen moet men minstens aan vier proeven deelnemen. De vijf beste uitslagen tellen.
11.Het koningsvissen gaat over drie proeven. Om voor het eindklassement in aanmerking te komen moet men minstens aan twee proeven deelnemen. De twee beste uitslagen tellen.
12.De krak van het jaar gaat over alle individuele wedstrijden die op de kalender zijn aangeduid met een (K). hier krijgen de eerste vijftien vissers op basis van hun gevangen gewicht punten van 15 tot 1. Verder krijgen al de aanwezige vissers 10 punten als aanwezigheidspunten. Bij de finale "Krak" wedstrijd zijn er dubbele punten te verdienen.
13.Het avondcriterium gaat over zeven proeven. Om voor het eindklassement in aanmerking te komen moet men minstens aan vier proeven deelnemen. de vijf beste uitslagen tellen.
14.Het najaarscriterium gaat over vijf proeven. Om voor het eindklassement in aanmerking te komen moet men minstens aan vier proeven deelnemen. de vier beste uitslagen tellen.
15.Tijdens de pauze mag er niet gevoerd worden en mogen er zich geen hengels in het water bevinden. Bij het einde van de eerste helft verlaat iedereen onmiddelijk zijn visplaats. Men mag terug naar zijn plaats gaan 15 minuten voor het begin van de tweede helft.
16.Het is verboden tijdens de wedstrijd onderling vissen door te geven.
17.Het is verboden te dreggen naar verdoofde of dode vis. Vis gevangen aan een vreemde lijn telt niet en moet onmiddelijk terug gezet worden.
18.Het is verboden vis mee te nemen.
19.Schuin vissen is toegestaan tot de helft van de aan iedere visser toegestane sector. Er mag nooit in de afgebakende zone voor en achteraan de vijver gevist worden. Het is verboden voorbij het midden van de vijver te vissen (10 m: richtpunten zijn de gele busjes voor en achteraan + de pompen).
20.Iedere visser wordt geacht bij weging zelf zijn leefnet boven te halen. Indien de visser niet aanwezig is, zal er later geen betwisting mogelijk zijn. Alle gevangen vis moet ter weging worden aangeboden.
21.Controle op materieel en voer/aas vanaf 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd. Tussentijdse controle kan ten alle tijde uitgevoerd worden. De beslissing van de controleur(s) is niet te betwisten.
22.Eventuele klachten dienen neergelegd te worden bij het bestuur voor bekendmaking van de uitslag.
23.Bij eerste inbreuk op het voer/aas reglement, wordt het teveel aan voer/aas weggegooid. Bij een tweede inbreuk in hetzelfde seizoen, wordt het teveel aan voer/aas weggegooid en wordt men verwezen naar de laatste plaats.
Bij overtreding van de andere reglementspunten en indien de klacht gegrond is, kan de bewuste vis afgekeurd worden of wordt men verwezen naar de laatste plaats. In geval van klassementswedstrijden zijn deze punten niet afvisbaar.
24.Het bestuur houdt zich het recht voor, ten uitzonderlijke titel, aan bovenvermelde artikelen wijzigingen aan te brengen, ook in verband met eventuele wedstrijden.
Materiaal:
25.De deelnemers mogen verschillende vaste hengels in gereedheid brengen. Tijdens de wedstrijd mag er maar 1 hengel, voorzien van 1 haak, zich in het water bevinden.
Hengel + lijn = max 12,5 m.
Het gebruik van grote haken is af te raden.
Gevlochten draad is verboden.
26.Elastiek mag in twee delen en puller kit is toegelaten. Men dient er op te letten dat men in zijn voorziene zone blijft en niemand hindert.
27.Het gebruik van minimum 2 leefnetten is verplicht vanaf het begin van de wedstrijd.
De leefnetten dienen een minimum lengte te hebben van 2,5 m en een minimum diameter van 40 cm.
Het gebruik van nylon netten is afgeraden. Leefnetten en schepzak verplicht te ontsmetten in de daarvoor voorziene bak met ontsmettingsmiddel, onmiddelijk na betreden terrein.
Max 20 kg in 1 leefnet. Alles boven 20 kg wordt in mindering gebracht van deze 20 kg, Alles boven 25kg is 0kg!
Karper dient in apart net bewaard te worden. De vis dient onmiddelijk na het onthaken in een met water gevulde emmer, met de schepzak, in het water van het leefnet gezet te worden (behalve karper).
Aas / voer:
28.Voer / aas beperking (standaard tenzij anders vermeld):
- Max. 1,5 kg nat (kneedbaar) voer, inclusief alles wat hieronder niet is vermeld, aan te bieden in plastic zak voor controle.
- Max. 1 kg leem / mergel
- Max. 1 L witte maden / casters
- Max. 150 gr mais
- Max. 250 gr knippieren / kleine vers de vase (nooit samen)
- Max. 100 gr haakpieren
- Max. 300 gr korrels van de club
- Max. 200 gr deeg
plakmiddel enkel te gebruiken bij levend aas.
Grote vers de vase aan de haak altijd toegelaten.
Tubifex / boterzuur ten allen tijde verboden.
Voor koppelwedstrijden worden deze hoeveelheden verdubbelt.
Voor nachtvissen en marathon worden deze hoeveelheden verdrievoudigd.
Het is verboden, na controle op aas en voer, onderling nog aas / voer door te geven.
29.Voer / aas beperking avondwedstrijd:
- Max. 1 L witte maden / casters
- Max. 150 gr mais
- Max. 100 gr haakpieren
- Max. 600 gr korrels van de club
- Max. 300 gr haakaas (alles wat hierboven niet vermeld is)
Voor koppelwedstrijden worden deze hoeveelheden verdubbelt.
30.Men mag slecht 1 maal zwaar voeren bij begin, nadien mag er alleen lichtjes bijgevoerd worden (bijsnuiven). Levend aas, mais en korrel van de club mag altijd. Het is verboden te voeren met drijvend aas.
31.Er wordt gevraagd bij het einde van de wedstrijd het overtollige voeder of aas, niet in de visput te werpen. Laat geen plastiek of papier achter, maar deponeer het in de vuilbakken. Verlaat uw visplaats pas als deze netjes opgeruimd is.